Damaris-Samfunn

Invitasjon til samtale om programmene

Serien om Gud og vitenskapen egner seg svært godt som utgangspunkt for samtale. En kan gjerne ta utgangspunkt i følgende spørsmål :

  1. Hvorfor ta opp universet / livets utvikling / menneskets bevissthet som tema?
  2. Hva hevder vitenskapen om universet / livets utvikling / menneskets bevissthet? Hvor stor grad av enighet er det blant vitenskapsmennene om disse temaene?
  3. Hvilken forklaring gir ulike livssyn på disse vitenskapelige funnene og teoriene om universet / livets utvikling / menneskets bevissthet? Hva er de viktigste forskjellene mellom et ateistisk og et teistisk perspektiv?
  4. Hvilke argumenter gis av kristne og ateister for og imot Guds eksistens? Hvor holdbare er egentlig disse argumentene?

 

Ressurser for samtale og refleksjon

Følgende ressurser anbefales varmt som grunnlag både for samtale i grupper og for personlig refleksjon. Her gis en oppsummering av hovedinnholdet i programmene samt en oversikt over sentrale sitater og spørsmål.

(Det gjøres oppmerksom på at disse ressursene er utviklet både med tanke på TV-serien og den utvidede DVD-versjonen.)

Program 1:

Last ned ressursark om program 1 som pdf her.

 

Program 2:

Last ned ressursark om program 2 som pdf her.

 

Program 3:

Last ned ressursark om program 3 som pdf her.