Finnes Gud?

Videoserien «Finnes Gud?» er en undervisningsserie hvor ulike syn på spørsmålet om Gud og på vitenskapen møtes og utforskes.

Serien gir ikke alle svarene, men lar representanter fra ulike perspektiv presentere og argumentere for sine syn.

Hensikten er å åpne opp for samtaler hvor man kan drøfte ulike perspektiver, og dermed få et bedre grunnlag til å gjøre seg opp sin egen oppfatning om spørsmålene.

Serien Finnes Gud? har tre deler, hver delt i to på ca. 30 minutter. Serien er dermed totalt seks programmer.

Les mer om programmene

  1. Kosmos
  2. Livet og evolusjonen
  3. Tanke og bevissthet 

«Ingen serier gir bedre utgangspunkt for samtaler om naturvitenskap og skapertro.»
Bjørn Are Davidsen. Sivilingeniør og forfatter av flere bøker om tro og vitenskap.

«Den balanserte måten denne førsteklasses serien utforsker spørsmålene på, fyller behovet til et svært bredt publikum, men tilfredsstiller også eksperter. Den åpner for informert diskusjon slik at seere kan danne sine egne oppfatninger.»
John Lennox, Emeritus professor i matematikk, Green Templeton College, Universitetet i Oxford.

 

Her er en trailer for  programmene: