Tema for andre program i serien

Studiene av livets utvikling skaper undring. Samtidig har evolusjonstanken skapt mye debatt helt siden Darwin. Spørsmålet er om livets utvikling kan forklares gjennom en blind og naturalistisk evolusjonsprosess – slik at en skaper blir overflødig. Eller er evolusjonstanken forenlig med kristnes tro på en skaper og tillit til Bibelen? Finnes det legitime innvendinger mot «den store evolusjonsfortellingen»? Kjente kristne og ateister er uenige om svarene på disse spørsmålene – og legger på denne bakgrunn fram argument for og mot Guds eksistens.

 

Ressurser

For en oppsummering av innholdet i programmet, med sentrale sitater og spørsmål, se ressurs under samtale.

 

Her er en trailer for dette programmet: