Tema for tredje program i serien

Selv om det er forsket mye på menneskets hjerne, vet vi ganske lite om den. Hva særpreger egentlig menneskets tanke og bevissthet? Hvordan forklares menneskets tanke og bevissthet ifølge henholdsvis ateisme og teisme? Er «gudsbevissthet» en vrangforestilling eller en sann erfaring?  Har mennesket en estetisk, moralsk og åndelig bevissthet som peker i retning av en skaper? Kristne og ateister er ikke enige om svarene – og legger på denne bakgrunn frem argumenter for og imot Guds eksistens.

 

Ressurs 

For en oppsummering av innholdet i programmet, med sentrale sitater og spørsmål, se ressurs under samtale. (kommer)

 

Her er en trailer for dette programmet: