Tema for første program i serien

Hva vet egentlig vitenskapen om universets begynnelse og tidlige historie?

Det vi kan si er at oppfatningen om at universet startet med «the Big Bang«, det Store Smellet, er velkjent og bredt akseptert. Det har gjerne vært mindre fokus på at det Store Smellet resulterte i orden, ikke kaos, som igjen resulterte i at liv oppstod på planeten jorden.

Kan universet og dets orden ha oppstått fra ingenting– eller tyder alt dette på en skaper?

På denne bakgrunn legger kjente kristne og ateister frem argumenter for og mot Guds eksistens.

Ressurs

For en oppsummering av innholdet i programmet, med sentrale sitater og spørsmål, se ressurs under samtale.

Her er en trailer for dette programmet: